Reformacja: między ideą a realizacją. Aspekty europejskie, polskie, śląskie

Reformation: zwischen Idee und ihrer Umsetzung. Europäische, polnische und schlesische Aspekte

red. Lucyna HarcGabriela Wąs

Teksty w języku polskim i języku niemieckim

40,00 zł
Brutto

Reformacja była wielką ideą reformy chrześcijańskiej i nadzieją na odrodzenie Kościoła, wiary i życia chrześcijańskiego. Także z perspektywy współczesnej – po 500 latach od jej symbolicznego zapoczątkowania przez Marcina Lutra w 1517 r. – postrzegana jest zgodnie i niezależnie od prezentowanych przekonań religijnych, filozoficznych i historiograficznych jako wydarzenie przełomowe. Miała ona bowiem olbrzymie konsekwencje nie tylko dla doktryny, myśli religijnej i pojmowania wiary. Wpłynęła bezpośrednio także na pojawienie się nowych form organizacji i struktur kościelnych oraz na nowy sposób funkcjonowania w tym zakresie państw i różnorodnych terytoriów politycznych we wczesnonowożytnej Europie. Ponadto w tamtej epoce wiara i wyznanie nie stanowiły osobnej sfery, którą można by rozważać i opisywać jako wyodrębniony od innych segmentów ówczesnego życia społeczno-politycznego fenomen historyczny, a kościół jako instytucja nie był wyodrębnioną i ograniczoną tylko do zadań w zakresie ceremonii i nauczania religijnego organizacją. Kościół i religia były związane z całością ówczesnych systemów polityczno-społecznych. Tworzyły z nimi integralną całość zarówno w wymiarze duchowym, kulturowym i kulturalnym, także w wymiarach ściśle pragmatycznych, związanych z funkcjonowaniem władzy, jak i ze zorganizowaniem społeczno-politycznym ówczesnych społeczności. Dominowały w tworzeniu społecznych norm funkcjonowania ówczesnych ludzi. Z drugiej strony idee religijne, wyznaniowe czy kościelne nie tylko oddziaływały na różnorodne aspekty egzystencji społeczności chrześcijańskich, ale też same pod ich wpływem ulegały przekształceniom.

Spis tresći:

 • Reformacja: między ideą a realizacją – aspekty europejskie, polskie, śląskie. Wprowadzenie 
  Lucyna Harc, Gabriela Wąs
 • Reformation: zwischen Idee und Umsetzung – europäische, polnische und schlesische Aspekte 
  Geleitwort
  Lucyna Harc, Gabriela Wąs
 • I. W WYMIARZE EUROPEJSKIM - PROBLEMY HISTORIOGRAFICZNE / IN DER EUROPÄISCHEN DIMENSION – DIE HISTORIOGRAPHISCHE PROBLEME 
 • Die vermeintlich langsame(re) Reformation in Skandinavien. Anmerkungen zur Reformation und zum historischen Diskurs 
  Otfried Czaika
 • Pastorzy historycy. Obraz początków reformacji w pracach Abrahama Gottloba Rosenberga i Johanna Adama Hensela 
  Lucyna Harc
 • II. W OBSZARZE PAŃSTWA POLSKO-LITEWSKIEGO / IM BEREICH DES POLNISCH-LITAUISCHEN STAATES 
 • Model chrześcijańskiego postępowania w świetle dwóch druków polemicznych z połowy XVI wieku 
  Waldemar Kowalski
 • Krytyka reformacji w kaznodziejstwie staropolskim 
  Filip Wolański
 • Rola duchownych ewangelickich śląskiego pochodzenia w organizowaniu Kościoła luterańskiego w Gdańsku (Prusach Królewskich) w XVI–XVII wieku
  Sławomir Kościelak
 • III. W RAMACH KRÓLESTWA CZESKIEGO / IM RAHMEN DES KÖNIGREICHS BÖHMEN 
 • Między Rzymem i… Konstantynopolem. Reformacyjna sekularyzacja państwa jako epistemologiczny defekt (nie tylko) współczesnej nauki 
  Bogusław Czechowicz
 • Landesherr liches Kirchenregiment und die Klöster während der Krise. Die Klosterpolitik Ferdinands I. (1526–1564) in der reformatorischen Oberlausitz 
  Petr Hrachovec, Jan Zdichynec
 • Ślikowie i ich rola w rozwoju reformacji na obszarach zachodnich Czech. Początki reformacji w zachodnich Czechach 
  Andrea Huczmanová
 • IV. ŚLĄSK - SZKOLNICTWO W NURCIE REFORMACJI / SCHLESIEN - SCHULWESEN IN DER STRÖMUNG DER REFORMATION
 • Die lutherischen Schulordnungen in den Nebenländern der Böhmischen Krone im 16. und frühen 17. Jahrhundert 
  Martin Holý
 • Wunsch und Wirklichkeit. Schlesische Schulen und die Einführung einer Reformation
  Christine Absmeier
 • V. ŚLĄSK - WYMIAR INTELEKTUALNY REFORMACJI / SCHLESIEN - DIE INTELLEKTUELLE DIMENSION DER REFORMATION 
 • Schwenckfeldische, reformierte und katholische Kritik der lutherischen Reformation anhand schlesischer Quellen 
  Gabriela Wąs
 • Lutherische Geistlichkeit im Herzogtum Teschen unter den Piasten 
  Wacław Gojniczek
 • Polnische Reformationsdrucke aus dem Teschner Schlesien 
  Renata Czyż
 • VI. NOWA, SPÓŹNIONA, REWITALIZOWANA REFORMACJA? / DIE REFORMATION - NEU, VERSPÄTET, REVITALISIERT? 
 • Bestrebungen des schlesischen Adels für den Bau der Kirchen nach 1740 (im Lichte des im Geheimen Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz erhaltenen Quellenmaterials) 
  Małgorzata Konopnicka
1 Przedmiot

Opis

Wydawca
Księgarnia Akademicka
Strony
344
Oprawa
twarda
Data wydania
2019
ISBN
9788381380423