Ewangelicy w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków

pod redakcją Jarosława Kłaczkowa

59,00 zł
Brutto

Przedmiotem prezentowanego zbioru studiów jest szerokie zagadnienie, które mogłoby stać się tematem monografii. Jak bowiem opisać w wyznaczonej ramami wydawniczymi pracy dzieje ewangelicyzmu w jednym z najważniejszych dla luteranizmu i kalwinizmu miejsc na mapie ziem polskich? Jest to widoczne szczególnie w Toruniu. Dość wspomnieć tylko, że od czasów reformacji aż do 1920 roku ludność protestancka przeważała wśród mieszkańców Starego i Nowego Miasta Torunia, a burmistrzowie miasta byli wyłącznie wyznania ewangelickiego. Jest to blisko 400 lat historii Torunia i warto o tym pamiętać, zwłaszcza że 100 lat temu stosunki wyznaniowe zmieniły się w sposób radykalny. 

Spis treści:

Wstęp /7
Ewangelicy na Kujawach
Marek Romaniuk, Ewangelicy w Bydgoszczy / 13
Tomasz Łaszkiewicz, Ewangelicy w Inowrocławiu / 43
Tomasz Dziki, Ewangelicy we Włocławku w okresie zaborów (1793–1918) i w Drugiej Rzeczpospolitej (1918–1939) / 59
Tomasz Krzemiński, Protestanci na Kujawach wschodnich od XVI do połowy XX wieku / 97
Ewangelicy na ziemi chełmińskiej
Jerzy Domasłowski, Ewangelicy w Grudziądzu – zarys dziejów / 173
Jarosław Kłaczkow, Ewangelicy w Toruniu na przestrzeni wieków / 229
Ewangelicy na ziemi dobrzyńskiej Jarosław Anuszewski, Piotr Gałkowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Lipnie / 257
Jarosław Anuszewski, Piotr Gałkowski, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Rypinie / 291 6
Ewangelicy na ziemi lubawskiej i michałowskiej
Michał Dzimira, Ewangelicy w Brodnicy i w Lidzbarku – zarys dziejów / 327
Andrzej Korecki, Ewangelicy na terenie ziemi lubawskiej / 365
Ewangelicy w ujęciu archiwalno-statystycznym
Mateusz Superczyński, Parafia ewangelicka w Chełmnie i jej spuścizna aktowa / 391
Agnieszka Zielińska, Ewangelicy w  miastach regionu kujawsko-pomorskiego XVI–XX wieku w ujęciu statystycznym / 411
Architektura ewangelicka
Piotr Birecki, Ewangelicka architektura i sztuka w regionie kujawsko-pomorskim na przestrzeni wieków / 451 Summary / 487
Indeks osobowy / 489
1 Przedmiot

Opis

Wydawca
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
Strony
512
Oprawa
miękka
Format
16 x 23 cm
Data wydania
2020
ISBN
978-83-231-4344-4