Widzialne Słowo. Sakramenty w luterańskiej Księdze zgody

Jerzy Sojka
110115
38,00 zł
Brutto

W książce tej autor przedstawia nauczanie o widzialnym Słowie zawarte w normatywnych dla luteranizmu wyznaniach wiary – księgach wyznaniowych. Ukazuje ono jak z ogólnych rozważań sakramentologicznych i szczegółowych wypowiedzi dotyczących dwóch zachowanych przez wittenberską Reformację sakramentów – Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej – wyłania się kluczowe przesłanie, a więc koncentracja na zbawczych pożytkach sakramentów jako środkach łaski, przez które człowiekowi ofiarowane jest zbawienie sola gratia, sola fide, uzyskane propter Christum.

110115
1 Przedmiot

Opis

Wydawca
ChAT
Strony
360
Oprawa
miękka
Format
16,5 x 23,5

Zobacz także