Konfirmacja w dokumentach i opracowaniach Światowej Federacji Luterańskiej

W Kościele luterańskim w Polsce konfirmacji przypisuje się duże znaczenie. Jest ona wszakże przykładem praktyki usankcjonowanej niezwykle długą tradycją, która nie uwzględnia w pełni kluczowych prawd teologicznych, takich jak teologia Chrztu Świętego czy Wieczerzy Pańskiej.

101915
29,00 zł
Brutto

Wybór konfirmacji jako przedmiotu rozważań w kolejnym tomie zawierającym materiały ŚFL, pozwala dostrzec kilka ważnych rysów pracy studyjnej ŚFL. Po pierwsze, odnosi się ona do żywotnych problemów Kościoła, uwzględniając zarówno jego historyczne dziedzictwo, jak i współczesne wyzwania. Po drugie, czerpie ze źródeł tradycji luterańskiej, by odnieść je krytycznie do współczesnych problemów. 

W Kościele luterańskim w Polsce konfirmacji przypisuje się duże znaczenie i wiąże się ją bezpośrednio z pierwszym przystąpieniem do Sakramentu Komunii Świętej. Jest ona wszakże przykładem praktyki usankcjonowanej niezwykle długą tradycją, która – jak pokazują dokumenty zamieszczone w niniejszej publikacji – nie uwzględnia w pełni kluczowych prawd teologicznych, takich jak teologia Chrztu Świętego czy Wieczerzy Pańskiej. Celem pracy studyjnej ŚFL, nie jest jednak proponowanie gotowych rozwiązań, ale raczej nazywanie współczesnych problemów, opis i analiza wyzwań oraz zachęta do mierzenie się z nimi w lokalnych kontekstach.

101915
43 Przedmioty

Opis

Wydawca
Wydawnictwo Augustana
Strony
296
Oprawa
miękka
ISBN
9788365710086